Tin nghiên cứu và Seminar

Thông tin Toán học Số ​3 (Tập 1​9 – 201​5)

Bản tin Thông tin toán học (TTTH) của Hội Toán học Việt Nam nhằm mục đích phản ánh các sinh hoạt chuyên môn trong cộng đồng toán học Việt Nam và quốc tế. Bản tin ra thường kỳ 4 số một năm. THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập…

752 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Khóa học ngắn hạn “Homology decompositions and applications” của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán thông báo thông về Mini-course: Homology decompositions and applications Xem chi tiết tại link: http://viasm.edu.vn/events/minicourse-hda/ Khóa học ngắn hạn diễn ra từ ngày 6/10/2015 đến ngày 26/11/2015, được giảng bởi GS. Prof. Jean Lannes – Université Paris Diderot.…

685 lượt xem tổng cộng, 1 lượt xem hôm nay

Báo cáo Journal Club Tháng 9/2015

Vào lúc 13h00 ngày 28/9/2015 tại Phòng họp B, Đại học Tôn Đức Thắng, Journal Club của Khoa Toán – Thống Kê đã tiến hành sinh hoạt học thuật định kỳ. Người báo cáo: TS. Võ Hoàng Hưng.   574 lượt…

574 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Báo cáo Journal Club

Vào lúc 13h00 ngày 6/7/2015 tại Phòng họp C, Đại học Tôn Đức Thắng, Journal Club của Khoa Toán – Thống Kê đã tiến hành sinh hoạt học thuật định kỳ. Người báo cáo: TS. Dương Đặng Xuân Thành. 469 lượt…

469 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Báo cáo Journal Club

Vào lúc 13h00 ngày 1/6/2015 tại Phòng họp C, Đại học Tôn Đức Thắng, Journal Club của Khoa Toán – Thống Kê đã tiến hành sinh hoạt học thuật định kỳ. Người báo cáo: TS. Đào Nguyên Anh. Dưới đây…

413 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Kế hoạch làm việc với GS Nabendu Pal

Khoa Toán – Thống Kê đã liên hệ mời GS Nabendu đến thăm và làm việc với giảng viên của khoa. GS Nabendu là giáo sư thống kê của Đại học Louisiana at Laffayette, Mỹ, đồng thời là Adjunct professor…

577 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Báo cáo của Journal Club, khoa Toán – Thống Kê

Vào lúc 13 giờ, ngày 6/4/2015, Journal Club của khoa Toán – Thống kê đã tiến hành báo cáo định kỳ. Địa điểm: C209 Chủ đề: Segmentation under geometrical conditions using geodesic active contours and interpolation using level set methods. 493 lượt xem…

493 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Seminar tháng 3/2015 – Khoa Toán Thống Kê

Vào lúc 13hoo ngày 30/3/2015, tại Phòng họp C, khoa Toán – Thống Kê đã tiến hành sinh hoạt seminar theo định kỳ. Người báo cáo: Th.S Nguyễn Thị Hồng Loan. Chủ đề: Thống kê một bên. 458 lượt xem tổng…

458 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Trang 1 / 3123