Tin nghiên cứu và Seminar

Journal Club tháng 12, Khoa Toán – Thống kê

Journal Club tháng 12 của Khoa Toán – Thống kê đã diễn ra vào ngày 29/12/2017 do giáo sư Byung Gyun Kang đến từ Trường Đại học POSTECH, Hàn Quốc  trình bày về “Krull dimension of power series rings over non-SFT rings”.…

150 lượt xem tổng cộng, 2 lượt xem hôm nay

Thông tin Toán học Số ​3 (Tập 1​9 – 201​5)

Bản tin Thông tin toán học (TTTH) của Hội Toán học Việt Nam nhằm mục đích phản ánh các sinh hoạt chuyên môn trong cộng đồng toán học Việt Nam và quốc tế. Bản tin ra thường kỳ 4 số một năm. THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập…

930 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Khóa học ngắn hạn “Homology decompositions and applications” của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán thông báo thông về Mini-course: Homology decompositions and applications Xem chi tiết tại link: http://viasm.edu.vn/events/minicourse-hda/ Khóa học ngắn hạn diễn ra từ ngày 6/10/2015 đến ngày 26/11/2015, được giảng bởi GS. Prof. Jean Lannes – Université Paris Diderot.…

807 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Báo cáo Journal Club Tháng 9/2015

Vào lúc 13h00 ngày 28/9/2015 tại Phòng họp B, Đại học Tôn Đức Thắng, Journal Club của Khoa Toán – Thống Kê đã tiến hành sinh hoạt học thuật định kỳ. Người báo cáo: TS. Võ Hoàng Hưng.   691 lượt…

691 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Báo cáo Journal Club

Vào lúc 13h00 ngày 6/7/2015 tại Phòng họp C, Đại học Tôn Đức Thắng, Journal Club của Khoa Toán – Thống Kê đã tiến hành sinh hoạt học thuật định kỳ. Người báo cáo: TS. Dương Đặng Xuân Thành. 568 lượt…

568 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Báo cáo Journal Club

Vào lúc 13h00 ngày 1/6/2015 tại Phòng họp C, Đại học Tôn Đức Thắng, Journal Club của Khoa Toán – Thống Kê đã tiến hành sinh hoạt học thuật định kỳ. Người báo cáo: TS. Đào Nguyên Anh. Dưới đây…

508 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Kế hoạch làm việc với GS Nabendu Pal

Khoa Toán – Thống Kê đã liên hệ mời GS Nabendu đến thăm và làm việc với giảng viên của khoa. GS Nabendu là giáo sư thống kê của Đại học Louisiana at Laffayette, Mỹ, đồng thời là Adjunct professor…

681 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Trang 1 / 3123