Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán chọn ứng viên nghiên cứu 2017

Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) thông báo xét tuyển cán bộ hợp đồng nghiên cứu và hợp đồng nghiên cứu theo nhóm năm 2017 tới các tập thể và cá nhân có nguyện vọng đến làm việc ngắn hạn tại Viện (tối thiểu là 2 tháng và tối đa là 1 năm). Ứng viên là những tập thể hoặc cá nhân ở trong nước và quốc tế đang giảng dạy, nghiên cứu toán học và ứng dụng toán học vào các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, xã hội… Việc xét tuyển chủ yếu dựa trên đánh giá của Hội đồng Khoa học của Viện về năng lực nghiên cứu của ứng viên và khả năng tài chính của Viện.

Năm 2017, Viện sẽ mở rộng hoạt động nghiên cứu. Viện khuyến khích ứng viên đến làm việc theo nhóm, nhưng không hạn chế ứng viên xuất sắc đến làm việc độc lập. Hội đồng khoa học sẽ căn cứ vào hồ sơ để xếp các ứng viên nghiên cứu đến làm việc tại Viện theo năm vị trí:

  • Chuyên gia cao cấp: Dành cho ứng viên có thành tích khoa học đặc biệt xuất sắc.
  • Nghiên cứu viên cao cấp: Dành cho những ứng viên có học hàm là phó giáo sư trở lên hoặc có học vị tiến sĩ khoa học và có thành tích nghiên cứu xuất sắc..
  • Nghiên cứu viên chính: Dành cho những ứng viên có học vị tiến sĩ và có thành tích nghiên cứu tốt.
  • Nghiên cứu viên: Dành cho những ứng viên có học vị tiến sĩ và đã có một số công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín.
  • Nghiên cứu viên trẻ: Dành cho ứng viên dưới 35 tuổi và đã có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Ngoài ra, trong năm 2017 Viện cũng tuyển 5 vị trí Sau tiến sĩ. Tiêu chuẩn và quyền lợi giống như nghiên cứu viên. Thời gian làm việc tại Viện tối đa là 1 năm và chỉ dành cho ứng viên bảo vệ tiến sĩ sau ngày 01/01/ 2011.

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập website của VIASM tại đây.

1,221 lượt xem tổng cộng, 2 lượt xem hôm nay