Kết quả cuộc thi “Thử tài Toán học” tuần 10

- Đáp án: 1A 2B 3B 4E 5C 6D.

- Chi tiết đáp án sinh viên xem tại đây.

- Danh sách sinh viên trả lời đúng và sớm nhất (theo thứ tự gửi mail cho BTC):

STT gửi mail MSSV Họ và tên
4 C1501074 Nguyễn Thị Ngọc Trâm
5 C1301234 Lê Hoàng Vũ

* Kết quả chung cho 10 tuần sẽ được thông báo sau khi BTC hoàn tất  việc tổng kết.

320 lượt xem tổng cộng, 2 lượt xem hôm nay