Kết quả cuộc thi Thử tài Toán học tuần 6

Danh sách 10 sinh viên trả lời đúng và sớm nhất (theo thứ tự gửi về cho BTC):

Thời gian gửi Họ và tên MSSV Khoa
2017/12/04 10:30:59 AM GMT+7 Trần Hiếu 41601072 Điện-Điện tử
2017/12/04 10:57:25 AM GMT+7 Phạm Thị Hồng Thúy C1501068 Toán Thống Kê
2017/12/04 11:00:53 AM GMT+7 Mạch Khải Nguyên ’01401077 Ngoại ngữ
2017/12/04 11:42:21 AM GMT+7 Nguyễn Thái Duy C1601140 Toán Thống Kê
2017/12/04 12:45:58 PM GMT+7 Phạm Khánh Quân 41502080 Điện – Điện tử
2017/12/04 9:17:27 PM GMT+7 Trịnh Huy Tân 41502077 Điện – Điện Tử
2017/12/05 9:22:00 AM GMT+7 Châu Phương Thanh C1501002 Toán – Thống kê
2017/12/05 9:25:17 AM GMT+7 Trần Thị Băng Châu 71506612 QTKD
2017/12/05 9:31:47 AM GMT+7 Phạm Vũ Hoàng Việt 41502079 Điện-Điện Tử
2017/12/05 9:32:27 AM GMT+7 Tăng Dao Vỹ 41502090 Điện – Điện tử

Câu hỏi cho tuần 7 sẽ được đăng vào 18-12-2017 (thứ 2 tuần sau).

219 lượt xem tổng cộng, 1 lượt xem hôm nay