CUỘC THI THỬ TÀI TOÁN HỌC – KẾT QUẢ VÒNG 7 VÀ CÂU HỎI VÒNG THI SỐ 8

Đáp án các câu hỏi vòng 7: 1B 2E 3D 4B 5A 6D.

Danh sách 10 sinh viên trả lời đúng và nhanh nhất vòng thi số 7  (theo thứ tự gửi về cho Ban tổ chức):

THỜI GIAN GỬI HỌ TÊN MSSV KHOA
2017/12/18 2:54:56 PM GMT+7 Nguyễn Thái Duy C1601140 Toán Thống Kê
2017/12/18 3:14:52 PM GMT+7 Phạm Thị Hồng Thúy C1501068 Toán Thống Kê
2017/12/18 6:55:26 PM GMT+7 Trần Đình Tuấn C1601167 Toán – Thống kê
2017/12/18 7:18:39 PM GMT+7 Phan Trần Ngọc Khoa C1603099 Toán – Thống Kê
2017/12/18 7:24:59 PM GMT+7 Lộc Bảo Vy C1601095 Toán – Thống kê
2017/12/18 8:04:54 PM GMT+7 Nguyễn Tuyết Nhi C1601052 Toán – Thống kê
2017/12/18 8:18:17 PM GMT+7 Phạm Thị Thùy Trang C1601080 Toán-Thống kê
2017/12/18 8:24:42 PM GMT+7 Phạm Nhật khanh C1601032 Toán Thống Kê
2017/12/18 8:36:38 PM GMT+7 Hoàng Thị Tươi C1603081 Toán – Thống kê
2017/12/18 10:50:20 PM GMT+7 Nguyễn Lê Gia Huy C1601029 Toán – Thống kê

Câu hỏi vòng thi số 8:

Sinh viên đọc tình huống sau đây, sau đó vào link  được cung cấp bên dưới để trả lời các câu hỏi:

Tình huống: Một đoàn xiếc cần chọn ra ít nhất 4 chú hề trong số 7 chú hề, Marny, Nifty, Oscar, Porky, Rascal, Sunny và Vinny để đi lưu diễn. Việc lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:

  1. Trong các chú hề Rascal, Sunny và Vinny có đúng 2 người được chọn.
  2. Nếu Nifty không được chọn, thì phải chọn Oscar.
  3. Oscar không thể được chọn trừ khi Rascal được chọn.
  4. Porky không thể được chọn trừ khi Sunny được chọn.
  5. Nếu Marny được chọn, thì không thể chọn Nifty.

Link  trả lời câu hỏi: https://docs.google.com/forms/d/1sd5XRexik1UW74kl8Gm0uuQWTZAlnyGQP6WQ6tcAQoQ/viewform?edit_requested=true

363 lượt xem tổng cộng, 1 lượt xem hôm nay