Journal Club tháng 12, Khoa Toán – Thống kê

Journal Club tháng 12 của Khoa Toán – Thống kê đã diễn ra vào ngày 29/12/2017 do giáo sư Byung Gyun Kang đến từ Trường Đại học POSTECH, Hàn Quốc  trình bày về “Krull dimension of power series rings over non-SFT rings”. Trước đó, giáo sư Byung Gyun Kang cũng đã có buổi làm việc với Khoa về các vấn đề liên quan đến việc tổ chức hội nghị của Khoa Toán – Thống kê vào năm 2018.

Một số hình ảnh của buổi báo cáo:

Tiến sĩ Phan Thanh Toàn giới thiệu bài báo cảo của giáo sư Byung Gyun Kang:

IMG_20171229_150357

 

Giáo sư  Byung Gyun Kang trình bày về “Krull dimension of power series rings over non-SFT rings”:

IMG_20171229_150446

 

 

 

 

 

212 lượt xem tổng cộng, 1 lượt xem hôm nay