Khoa Toán – Thống kê họp giảng viên đầu kỳ

Ngày 29/12/2017 Khoa Toán – Thống kê đã có buổi họp với các giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng trong Khoa.

Buổi họp đã nói về các vấn đề liên quan đến công tác nhận và chấm thi, quản lý lớp học của giảng viên, sử dụng Elearning, và một số vấn đề khác.

Một vài hình ảnh của buổi họp:

IMG_20171229_164828

 

IMG_20171229_164614

59 lượt xem tổng cộng, 1 lượt xem hôm nay